İzalasyon Sınıfı

Standart motorlarımız, B sınıfı sıcaklık artışı limitleri içerisinde tasarlanmış olup, F sınıf izolasyona sahiptir. Bu özellik, motorlarımızın daha uzun çalışma ömrüne sahip olmasını sağlamaktadır. Müşteri İsteğine göre H sınıf izolasyona sahip motor üretimimiz de vardır.

IEC 60034-1 standartlarına uygun ölçüm yapıldığında, F izolasyon sınıfı motorlar, 40°C ortam sıcaklığında, 10°C güvenlik marjı dikkate alındığında maksimum 105°C sargı sıcaklığı artışına izin vermektedir.

izalasyon