Mil Üzerinde İzin Verilen Yük Miktarı

mil-uzeri

Hesaplamalar 20.000 saat (L10aah) rulman ömrü baz alınarak yapılmıştır. Radyal ve aksiyel yüklerin aynı anda etkimesi durumunda değerler değişecektir. Kritik uygulamalarda kapakların mekanik mukavemeti de dikkate alınmalıdır. Milin herhangi bir noktasında (X=Max ve X=0 noktaları arasında) uygulanan Fr kuvvetinin değeri aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanabilir:

Fr=Fx0-X/E (fx0 – Fxmax) [kN]

Burada;

Fx0-Mil ucu başlangıcında etkiyen Fr kuvvetinin değeri

Fxmax-Mil ucu sonunda etkiyen Fr kuvvetinin değeri

E-mil ucu uzunluğu