Vektör Kontrol

Yukarıda belirtilen dezavantajları ortadan kaldırmasının yanı sıra, motorun yüküne göre optimum çalışma noktasını belirleyerek motoru en verimli noktada çalıştıran bir algoritmadır. Ancak, her inverter modelinde vektör kontrol modu yer almamaktadır. Alınan inverterde bu modun olup olmadığı inverter kataloğundan veya tedarikçi firmadan bilgi alınması gerekmektedir. Vektör modülü için gerekli olan parametre tanımlanması iki farklı yöntem ile yapılabilmektedir. Birinci yöntem, literatürede “rotating auto tune” olarak geçen, inverterin motoru yüksüz çalıştırarak parametreleri kendisinin hesaplamasıdır. Ancak bu her zaman uygulanabilir bir yöntem değildir, zira motorun bağlı olduğu yük sistemi buna müsaade etmeyebilir.  Bir diğer yöntem ise “nonrotating tune” olarak geçen, motoru döndürmeden parametreleri algılayan algoritmadır. Vektör kontrol algoritmasının en hassas noktası, motor parametrelerinin doğru olarak tesbit edilmesi ve invertere set edilmesidir. Bu amaçla bizim önerimiz, motor parametrelerinin, motor üretici firmadan temin edilmesidir. Motor üreticisinden alınan motor parametrelerinin eğer mümkün ise, inverterin autotune modunda hesaplamış olduğu değerlere uygunluğuna dikkat edilmelidir. Bu algoritmanın en verimli noktada çalışmasını sağlayabilmek için aşağıda verilen motor parametrelerinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve invertere tanıtılması gerekmektedir.

vektor-kontrol